…děláme jen to, co opravdu umíme!
uver@azfin.cz
Žádost podnikatel

Fyzická (OSVČ – živnostník) nebo právnická osoba mající aktivní oprávnění k podnikání.

 
Adresa dle OP  
/
 
Kontaktní adresa
/
 
Je hrubý obrat z podnikání v posledním daňovém přiznání (u FO řádek 101) vyšší, než 250.000 Kč?      

 

Odesláním formuláře dávám výslovný souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů", ve znění pozdějších předpisů, Ing. Martina Hanáková, IČ 05583217 a Radovan Dlouhý, IČ 13700791, zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři a to pro účely získání úvěru nebo zápůjčky. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby získání úvěru nebo zápůjčky v rámci činnosti této firmy a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a nezavazuje mě k přijetí úvěru a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.