…děláme jen to, co opravdu umíme!
uver@azfin.cz
Žádost zaměstnanec

Zaměstnanec po zkušební době s platnou pracovní smlouvou na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. Nikoliv dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti nebo neprokazatelný příjem.

 
Adresa dle OP  
/
 
Kontaktní adresa
/
 
 
Srážky ze mzdy:      

 

 

Odesláním formuláře dávám výslovný souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů", ve znění pozdějších předpisů, Ing. Martina Hanáková, IČ 05583217 a Radovan Dlouhý, IČ 13700791, zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři a to pro účely získání úvěru nebo zápůjčky. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby získání úvěru nebo zápůjčky v rámci činnosti této firmy a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a nezavazuje mě k přijetí úvěru a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.