…děláme jen to, co opravdu umíme!
uver@azfin.cz
Standard - celá Česká republika

Úvěry STANDARD patří k nejoblíbenějším úvěrům pro jejich výši i dostatečnou dobu splatnosti.

Tyto úvěry jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám od 18 do 72 let věku s prokazatelným příjmem ze zaměstnání, starobního nebo invalidního důchodu, renty, rodičovského příspěvku a podnikání (OSVČ, právnické osoby - s.r.o. a podobně...) a to na celém území České republiky.

Spotřebitelský úvěr lze získat ve výši od 10.000,-- Kč až do 300.000,-- Kč.

Reprezentativní příklad: Úvěr v celkové výši 40 000 Kč, splatnost 48 měsíců, splátka 1 508 Kč, celková splatná částka 72 384 Kč, úroková sazba a RPSN činí 38,32 %. Při splnění podmínek Bonusu za řádné splácení vracíme 18 096 Kč, celkem zaplatíte 54 288 Kč (odpovídá úrokové sazbě 17,08 %). Splátka neobsahuje žádné poplatky za doplňkové služby. 

Po řádném doplacení celého úvěru dle splátkového kalendáře Vám bude na Váš účet zaslána odměna ve výši až 12 měsíčních splátek, dle zvolené doby splácení úvěru. Přesnou částku lze vypočítat až po předschválení úvěru a na požádání Vám bude sdělena.

Podnikatelé (živnostníci, OSVČ, právnické osoby - s.r.o. atd.) mohou získat úvěr bez dokládání příjmu od 30.000,-- Kč až do 75.000,-- Kč (dokládá se jen občanský průkaz) nebo úvěr s dokládáním příjmu od 30.000,-- Kč až do 400.000,-- Kč. Příjem se dokládá dvěma daňovými přiznáními, přičemž v posledním musí být hrubý obrat (nikoliv zisk) ve výši alespoň 270.000 Kč. U daňové evidence je to řádek 101. Tento úvěr není spotřebitelským úvěrem a není vyřizován v režimu zákona o spotřebitelském úvěru. Úvěry s dokládáním příjmu lze ale předčasně splatit s významnou úsporou nebo získat odměnu za dobré splácení ve výši až 4 měsíčních splátek.

Doba splatnosti od 18 do 60 měsíců. Nepožaduje se zástava nemovitosti! V případě, že máte k dispozici nemovitost, využijte výhodnější možnosti a to úvěr MAX.

V případě zájmu o tento úvěr vyplňte žádost po výběru "kdo jste" dole na této stránce. Abychom mohli Vaši žádost posoudit, sdělit Vám všechny potřebné informace a připravit základní smlouvu. Pro snadnější posouzení Vašeho úvěru uveďte, jakou částku splácíte celkově v bankovním a jakou v nebankovním sektoru? Nebude-li žádná částka uvedena, máme tím za to, že nemáte žádné jiné závazky a posoudíme podle toho Vaše možnosti.

Úvěr lze poskytnout i žadatelům, kteří mají pravomocně ukončené insolvenční řízení (omezeno výší úvěru max. 50.000 Kč). Nelze poskytnout úvěr, máte-li exekuci.

Podpis úvěru je možný kdekoliv v celé ČR, dle Vašeho přání, možností a domluvy.

Nejedná se o nabídku reklamou ani o předsmluvní informace dle zákona č. 145/2010 Sb. Jedná se pouze o orientační výpočet, konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvních informacích a ve smlouvě o úvěru.

Pokračujte vyplněním žádosti, vyberte kdo jste: