…děláme jen to, co opravdu umíme!
uver@azfin.cz
Žádost důchodce

Starobní nebo invalidní důchodce, včetně osob pobírající vdovský důchod.

Upozornění! Pro úvěr ve výši minimálně 10.000 Kč musíte mít celkový doložitelný příjem min. 6.000 Kč. Při každém vyživovaném dítěti musíte mít navíc příjem min. o 2.000 Kč vyšší.

 
Adresa dle OP  
/
 
Kontaktní adresa
/
 
 
Srážky uvedené na důchodovém výměru:      

 

 

Odesláním formuláře dávám výslovný souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů", ve znění pozdějších předpisů, Ing. Martina Hanáková, IČ 05583217 a Radovan Dlouhý, IČ 13700791, zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři a to pro účely získání úvěru nebo zápůjčky. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby získání úvěru nebo zápůjčky v rámci činnosti této firmy a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a nezavazuje mě k přijetí úvěru a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.