…děláme jen to, co opravdu umíme!
uver@azfin.cz
Žádost rentista

Osoba pobírající rentu.

Upozornění! Pro úvěr ve výši minimálně 10.000 Kč musíte mít celkový doložitelný příjem min. 6.000 Kč. Při každém vyživovaném dítěti musíte mít příjem navíc min. o 2.000 Kč vyšší.

 
Adresa dle OP  
/
 
Kontaktní adresa
/
 
 
Jsou z renty prováděny srážky?      

 

 

Odesláním formuláře dávám výslovný souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů", ve znění pozdějších předpisů, Ing. Martina Hanáková, IČ 05583217 a Radovan Dlouhý, IČ 13700791, zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři a to pro účely získání úvěru nebo zápůjčky. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby získání úvěru nebo zápůjčky v rámci činnosti této firmy a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a nezavazuje mě k přijetí úvěru a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.